5004166.jpg

המסונוורים

במאית: שרה סוקו / תסריט: שרה סוקו, ניקולא סילהול / שחקנים: קאמי קוטן, ז'אן-פייר דרוסה, אריק קרבקה / דרמה - 99 דקות / באדיבות Pyramide Internationa / צרפתית. כתוביות לעברית

קאמי, 12, נלהבת מקרקס, היא הבכורה במשפחה גדולה. יום אחד, הוריה נכנסים לקהילה דתית המבוססת על שיתוף וסולידריות בה הם משקיעים באופן מלא. על הילדה לקבל דרך חיים המטילה ספק ברצונותיה ובייסורים שלה. בהדרגה, הטפה דתית נעשית חלק מכת. קמיל תצטרך להילחם כדי לקבוע את חירותה ולהציל את אחיה ואחיותיה.

 

"סרט מבריק" Ouest France