משלחת אמנותית:

קרן בן-רפאל

"סוף האהבה"

אתגר קרת 

 

"המתווך"

שירה גפן

 

"המתווך"