:עדן סינמה מודה לשותפיה 

הקרת תודה מיוחדת לנותני החסות שלנו: